ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 1993 - 1994
Γλώσσα Προγραμματισμού COBOL  --  Α' Πρόοδος  --  Β' Πρόοδος  --  Τελική Εξέταση
Γλώσσα Προγραμματισμού PASCAL  --  Α' Πρόοδος  --  Β' Πρόοδος  --  Τελική Εξέταση
Συστήματα Διαχείρισης Βάσεων Δεδομένων  -- Α' Πρόοδος  --  Β' Πρόοδος  --  Τελική Εξέταση
Χρήση Τοπικών Δικτύων NOVELL  --  Α' Πρόοδος  -- Β' Πρόοδος  -- Τελική Εξέταση
Ι.Ε.Κ.  ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ
Ανάλυση, Σχεδίαση, Υλοποίηση Εφαρμογών  --  Α' Πρόοδος  --  Β' Πρόοδος  --  Τελική Εξέταση
Γλώσσες 4ης Γενιάς --  Α' Πρόοδος  --  Β' Πρόοδος  --  Τελική Εξέταση
Χρήση Τοπικών Δικτύων NOVELL  --  Α' Πρόοδος  -- Β' Πρόοδος  -- Τελική Εξέταση
Ι.Ε.Κ.  ΕΑΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ