ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 1994 - 1995
Ανάλυση, Σχεδίαση, Υλοποίηση Εφαρμογών  --  Πρόοδος   --  Τελική Εξέταση
Τεχνολογία Πολυμέσων  --  Πρόοδος  --  Τελική Εξέταση
Λειτουργικό Σύστημα UNIX  --  Πρόοδος  --  Τελική Εξέταση
Χρήση Τοπικών Δικτύων NOVELL  --  Πρόοδος  -- Τελική Εξέταση
Χρήση Case Tools  --  Πρόοδος  --  Τελική Εξέταση
Γλώσσες 4ης Γενιάς --  Πρόοδος  --  Τελική Εξέταση
Εφαρμογές Γενικής Λογιστικής - Έσοδα Έξοδα με Η/Υ  --  Πρόοδος  --  Τελική Εξέταση
Εφαρμογές Εμπορικής Διαχείρισης - Μισθοδοσία με Η/Υ  --  Πρόοδος  --  Τελική Εξέταση
Γλώσσα Προγραμματισμού C  --  Πρόοδος  --  Τελική Εξέταση
============================================================
Ηλεκτρονική Τυπογραφία - D.T.P.  --  Πρόοδος  --  Τελική Εξέταση
Τεχνολογία Πολυμέσων  --  Πρόοδος  --  Τελική Εξέταση
Επεξεργασία Κειμένου  --  Πρόοδος  -- Τελική Εξέταση
Ι.Ε.Κ.  ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ
Λογιστικά Φύλλα  --  Πρόοδος  --  Τελική Εξέταση
Σύγχρονο Περιβάλλον Γραφείου  --  Πρόοδος  --  Τελική Εξέταση
Εφαρμογές Γενικής Λογιστικής - Έσοδα Έξοδα με Η/Υ  --  Πρόοδος  -- Τελική Εξέταση
Ι.Ε.Κ.  ΕΑΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ