ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 1995 - 1996
Σχεδίαση Προγράμματος - PASCAL  --  Πρόοδος   --  Τελική Εξέταση
Γλώσσα Προγραμματισμού C  --  Πρόοδος  --  Τελική Εξέταση
Εφαρμογές Γενικής Λογιστικής - Έσοδα - Έξοδα με Η/Υ  --  Πρόοδος  --  Τελική Εξέταση
Εφαρμογές Εμπορικής Διαχείρισης - Μισθοδοσία με Η/Υ  --  Πρόοδος  --  Τελική Εξέταση
Ι.Ε.Κ.  ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ
Προγραμματισμός σε CLIPPER  --  Πρόοδος  --  Τελική Εξέταση
Γλώσσα Προγραμματισμού PASCAL  --  Πρόοδος  --  Τελική Εξέταση
Γλώσσα Προγραμματισμού C  --  Πρόοδος  -- Τελική Εξέταση
Ι.Ε.Κ.  ΕΑΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ