ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 1998 - 1999
Γλώσσα Προγραμματισμού PASCAL II  --  Πρόοδος   --  Τελική Εξέταση
Σχεδίαση Προγράμματος PASCAL Ι --  Πρόοδος  --  Τελική Εξέταση
Γλώσσα Προγραμματισμού C  --  Πρόοδος  --  Τελική Εξέταση
Προγραμματισμός σε SQL/4GL  --  Πρόοδος  -- Τελική Εξέταση
====================================================
Γλώσσα Προγραμματισμού C  --  Πρόοδος  --  Τελική Εξέταση
Ι.Ε.Κ.  ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ
Ι.Ε.Κ.  ΕΑΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ
Σχεδίαση Προγράμματος PASCAL I --  Πρόοδος   --  Τελική Εξέταση
Σχεδίαση Προγράμματος PASCAL ΙΙ --  Πρόοδος  --  Τελική Εξέταση
Γλώσσα Προγραμματισμού C  --  Πρόοδος  --  Τελική Εξέταση
Προγραμματισμός σε SQL/4GL  --  Πρόοδος  -- Τελική Εξέταση
Χρήση Τοπικών Δικτύων NOVELL  --  Πρόοδος  --  Τελική Εξέταση
====================================================
Χρήση Η/Υ  --  Πρόοδος  --  Τελική Εξέταση