ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 1999 - 2000
Γλώσσα Προγραμματισμού ΙΙΙ (C)  --  Πρόοδος   --  Τελική Εξέταση
Ανάπτυξη Εφαρμογών σε SQL/4GL --  Πρόοδος  --  Τελική Εξέταση
Εισαγωγή στον Προγραμματισμό - PASCAL  --  Πρόοδος  --  Τελική Εξέταση
Προγραμματισμός σε SQL/4GL  --  Πρόοδος  -- Τελική Εξέταση
Χρήση Η/Υ  --  Πρόοδος  --  Τελική Εξέταση
Ι.Ε.Κ.  ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ
Ι.Ε.Κ.  ΕΑΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ
Γλώσσα Προγραμματισμού C --  Πρόοδος   --  Τελική Εξέταση
Σχεδίαση Προγράμματος PASCAL Ι --  Πρόοδος  --  Τελική Εξέταση
Ανάπτυξη Εφαρμογών σε SQL/4GL  --  Πρόοδος  -- Τελική Εξέταση
ΘΕΜΑΤΑ Τ.Ε.Ε.
Εισαγωγή στα Λειτουργικά Συστήματα  --  Α' Διαγώνισμα  --  Β' Διαγώνισμα  --  Τελική Εξέταση
Βάσεις Δεδομένων  --  Α' Διαγώνισμα  --  Β' Διαγώνισμα  --  Τελική Εξέταση
Προγραμματισμός Η/Υ  --  Α' Διαγώνισμα  -- Β' Διαγώνισμα  --  Τελική Εξέταση
Υλικό Υπολογιστών  --  Α' Διαγώνισμα  --  Β' Διαγώνισμα  --  Τελική Εξέταση
Συντήρηση Υπολογιστών  --  Α' Διαγώνισμα  --  Β' Διαγώνισμα  --  Τελική Εξέταση