Ειδικός Αεροπορικών Εταιρειών
ΤΟΜΕΑΣ : Τουρισμού - Μεταφορών
ΟΜΑΔΑ   : Τουριστικών Υπηρεσιών
Ωρολόγιο Πρόγραμμα Ειδικότητας  |  Ύλη Μαθημάτων  |  Ερωτήσεις Πιστοποίησης
 
Οι απόφοιτοι των ΙΕΚ που αποκτούν Δίπλωμα του Ειδικού Αεροπορικών Εταιρειών, έχουν καταρτισθεί επαγγελματικά προκειμένου να εργασθούν :

1. Σε επιχειρήσεις ασχολούμενες με τις αερομεταφορές (αεροπορικές εταιρείες μεταφοράς επιβατών ή φορτίου ή ταχυδρομείου, εταιρείες αεροταξί)

2. Σε αντιπροσώπους Αεροπορικών Εταιρειών (GSA's)

3. Σε επιχειρήσεις παροχής εξυπηρέτησης εδάφους ( Handling)

4. Σε εταιρείες αεροπορικών ναυλώσεων