Τουριστικός Συνοδός
ΤΟΜΕΑΣ : Τουρισμού - Μεταφορών
ΟΜΑΔΑ   : Τουριστικών Υπηρεσιών
Ωρολόγιο Πρόγραμμα Ειδικότητας  |  Ύλη Μαθημάτων  |  Ερωτήσεις Πιστοποίησης
 
Το αντικείμενο εργασίας του Τουριστικού Συνοδού (Tour Leader), ανάγεται βασικά στην συνοδεία οργανωμένων ομάδων τουριστών σε προορισμούς κυρίως του εξωτερικού. Προσλαμβάνονται από γραφεία διοργανωτές ομαδικών ταξιδιών, tour operators, είτε σε μόνιμη βάση, είτε με σύμβαση έργου, ανάλογα με τον όγκο δραστηριοτήτων του γραφείου. Επίσης, προσλαμβάνονται από Incoming τουριστικά γραφεία στους τόπους προορισμού. Η υπηρεσία που παρέχουν είναι καθοριστική ως προς τον χαρακτηρισμό μιας ταξιδιωτικής υπηρεσίας ως Group Inclusive Tour (G.I.T.), ή οργανωμένο ομαδικό ταξίδι. Πρέπει εδώ να σημειωθεί ότι τα G.I.T. αντιπροσωπεύουν παγκοσμίως το μεγαλύτερο μερίδιο της τουριστικής δαπάνης.

Ο τομέας δραστηριοτήτων του Τουριστικού Συνοδού μπορεί να χωριστεί σε δύο ενότητες :
Α) Την συνοδεία του group και τις υποχρεώσεις προς τους συμμετέχοντες πελάτες. Αυτές ξεκινούν από την χώρα προσέλευσης, ο κύριος όγκος του λαμβάνει χώρα στον τόπο προορισμού και ολοκληρώνονται με την επιστροφή και την λήξη του ταξιδιού.
Β) Τις δραστηριότητες που απορρέουν από την ιδιότητα του tour leader ως εκπροσώπου του ταξιδιωτικού γραφείου στον τόπο προορισμού.

Αυτό σημαίνει ότι διεκπεραιώνει ζητήματα και διαδικασίες που αφορούν τη σχέση του γραφείου με προμηθευτές τουριστικών υπηρεσιών στον τόπο προορισμού.

Από την παραπάνω παράγραφο, προκύπτουν αναλυτικά τα εξής καθήκοντα για τους ΣυνοδούςΤαξιδιού:

Α) Αναφορικά με την ομάδα τουριστών :
1. Briefing πριν από την έναρξη του ταξιδιού. Δίνονται αναλυτικές πληροφορίες για τον προορισμό, τις ταξιδιωτικές διαδικασίες και ό,τι άλλο κρίνεται σκόπιμο.
2. Καθημερινά Briefingς κατά την παραμονή στον προορισμό όπου εξηγείται με λεπτομέρειες το πρόγραμμα της επόμενης ημέρας. Εδώ η έμφαση γίνεται στο να πειστούν οι συμμετέχοντες για την αναγκαιότητα της τήρησης του προγράμματος με απόλυτη χρονική ακρίβεια. Επίσης λύνονται απορίες, δίνονται συμβουλές για διάφορα θέματα όπως ασφάλεια, υγιεινή, αγορές κ.τ.λ.
3. Διευθέτηση των συμμετοχών σε προαιρετικές εκδρομές
4. Διευθέτηση κατά το δυνατόν παραπόνων των συμμετεχόντων σε σχέση με τους προμηθευτές των επί μέρους τουριστικών υπηρεσιών.
5. Διευκόλυνση των συμμετοχών σε περίπτωση που αντιμετωπίσουν έκτακτα περιστατικά όπως ανάγκη πρόωρης επιστροφής, ατυχήματος, ασθένειες, κ.λ.π.

Β) Αναφορικά με το τουριστικό γραφείο:
1. Ο Τουριστικός Συνοδός διευθετεί τα ομαδικά vouchers με τις προμηθεύτριες εταιρείες.
2. Ελέγχει αν οι συμφωνίες για τις παροχές των υπηρεσιών πραγματοποιούνται σωστά.
3. Καθημερινά συντάσσει γραπτό report προς το τουριστικό γραφείο όπου αναφέρει το πρόγραμμα της ημέρας όπως αυτό υλοποιήθηκε και τις τυχόν παραλήψεις από μέρους των προμηθευτών.