Ειδικός Διαχείρισης Τουριστικών Εκδηλώσεων
ΤΟΜΕΑΣ : Τουρισμού - Μεταφορών
ΟΜΑΔΑ   : Τουριστικών Υπηρεσιών
Ωρολόγιο Πρόγραμμα Ειδικότητας  |  Ύλη Μαθημάτων  |  Ερωτήσεις Πιστοποίησης
 
Το πρόγραμμα αυτό, όπως άλλωστε υποδηλώνει και ο τίτλος του, αποσκοπεί κυρίως στην παραγωγή τουριστικών στελεχών ικανών στην ανάπτυξη και διαχείριση τουριστικών και πολιτιστικών δραστηριοτήτων και εκδηλώσεων.

Διακρίνονται μεγάλες δυνατότητες και ευκαιρίες επαγγελματικής απασχόλησης τόσο σε τοπικό, όσο και σε εθνικό περιφερειακό και ευρωπαϊκό-διεθνές επίπεδο πάνω στο τουριστικό φαινόμενο με ιδιαίτερη έμφαση στην ψυχαγωγία και την ψυχική και σωματική ανανέωση των τουριστών, στην άθλησή τους στη διάρκεια των διακοπών, στην οργάνωση και υλοποίηση κάτω από ορθολογική οικονομική-διαχείριση
τουριστικών και λοιπών πολιτιστικών εκδηλώσεων τοπικού και εθνικού χαρακτήρα business travel με ιδιαίτερη έμφαση στον τουρισμό εκθέσεων και συνεδρίων ως και τα Incentives είτε όλα τα παραπάνω οργανώνονται από Ιδιωτικούς φορείς είτε από Δημοσίους.

Ο Απόφοιτος της Ειδικότητος διαχείρισης τουριστικών εκδηλώσεων είναι καταρτισμένος και μπορεί να:

1. Διοργανώνει τουριστικές δραστηριότητες στο εσωτερικό ή εξωτερικό της χώρας με όλα τα διαθέσιμα μέσα καλύπτοντας τις πιθανές ταξιδιωτικές ανάγκες Συνέδρια - Σεμινάρια - Εκθέσεις στο εσωτερικό ή εξωτερικό ή/ και φροντίζει εναλλακτικά την συμμετοχή (μετάβαση / διαμονή / συμμετοχή) των ενδιαφερομένων. Αποστολές αθλητικού, πολιτιστικού ή άλλου ενδιαφέροντος στο εσωτερικό ή εξωτερικό.

2. Δημιουργεί και εκτελεί προγράμματα ψυχαγωγίας και άθλησης πελατών ξενοδοχείων και λοιπών καλυμμάτων καθώς και εναλλακτικών μορφών τουρισμού.

3. Συντονίζει με τις τοπικές αρχές πολιτιστικές δραστηριότητες και λαϊκή χειροτεχνία καθώς και τοπικές λαϊκές εορταστικές εκδηλώσεις.

4. Προγραμματίζει και να διαχειρίζεται ψυχαγωγικές δραστηριότητες. (Προϋπολογισμός των ψυχαγωγικών δραστηριοτήτων. Διαχείριση και έλεγχος προϋπολογισμού ψυχαγωγικών δραστηριοτήτων. Προσαρμογή των ψυχαγωγικών δραστηριοτήτων στο πολιτιστικό γίγνεσθαι μιας χώρας.)

5. Προσφέρει υγιεινή και ασφάλεια πρώτες βοήθειες για ατυχήματα και στοιχειώδης ιατρική περίθαλψη κατά την διάρκεια των δραστηριοτήτων ψυχαγωγίας.

6. Υποστηρίζει εργαστηριακές ασχολίες κατασκευής ειδών λαϊκής τέχνης. Τεχνική παρουσίασης παραστάσεων επί σκηνής. Ψυχαγωγία πολυεθνικών Groups.

7. Πληροφορεί για Δρομολόγια και Ναύλους μεταφορικών μέσων, καθώς και τιμές και άλλα χρήσιμα στοιχεία αναφορικά με ξεν/χεία , κρουαζιέρες και κάθε είδους άλλες τουριστικές υπηρεσίες ( πχ έκδοση VISA κτλ) και κρατά - εξασφαλίζει θέση, δωμάτιο, συμμετοχή σε μεταφορικά μέσα, ξεν/χεία, κρουαζιέρες, εκδρομές και κάθε είδους άλλες τουριστικές υπηρεσίες.