Ειδικός Ναυτιλιακής Κατεύθυνσης
ΤΟΜΕΑΣ : Τουρισμού - Μεταφορών
ΟΜΑΔΑ   : Τουριστικών Υπηρεσιών
Ωρολόγιο Πρόγραμμα Ειδικότητας  |  Ύλη Μαθημάτων  |  Ερωτήσεις Πιστοποίησης
 
Ο κάτοχος διπλώματος Ι.Ε.Κ. στην ειδικότητα "Ειδικός Ναυτιλιακής Κατεύθυνσης", έχει πιστοποιήσει τις γνώσεις, δεξιότητες και επαγγελματικές στάσεις, που τον καθιστούν ικανό να εργασθεί σε εξαρτημένη ή μη εργασία, στον ιδιωτικό ή δημόσιο τομέα, σε τμήματα επιχειρήσεων όπως :

1.1. Ναυτιλιακές Επιχειρήσεις.
1.2. Σε επιχειρήσεις παροχής εξειδικευμένων ναυτιλιακών υπηρεσιών.
1.2.α) Τροφοδοσία πλοίων
1.2.β) Ναυτικά πρακτορεία
1.2.γ) Ναυπηγοεπισκευαστικές επιχειρήσεις
1.2.δ) Διαλυτήρια πλοίων
1.2.ε) Διυλιστήρια
1.3. Σε ναυτιλιακούς οργανισμούς ιδιωτικού δικαίου
1.3.α) Εταιρείες προστασίας θαλασσίου περιβάλλοντος
1.3.β) Σωματεία διατήρησης ναυτικής παράδοσης
1.3.γ) Ενώσεις Ελλήνων πλοιοκτητών
1.3.δ) Νηογνώμονες
1.4. Σε τράπεζες (ναυτιλιακό τμήμα)
1.5. Στο Υπουργείο Εμπορικής Ναυτιλίας
1.6. Οργανισμό Λιμένος Πειραιά, Θεσσαλονίκης , κ.λ.π.
1.7. Λιμενικά Ταμεία
1.8. Ασφαλιστικούς φορείς Ναυτιλίας (Ν.Α.Τ. , Τ.Α.Ν.Π.Υ., Οίκο Ναύτου)
1.9. Ναυτικό Επιμελητήριο.