Ειδικός Τουριστικού Πρακτορείου
ΤΟΜΕΑΣ : Τουρισμού - Μεταφορών
ΟΜΑΔΑ   : Τουριστικών Υπηρεσιών
Ωρολόγιο Πρόγραμμα Ειδικότητας  |  Ύλη Μαθημάτων  |  Ερωτήσεις Πιστοποίησης
 
Οι Απόφοιτοι της Ειδικότητος Τουριστικού Πρακτορείου, θα πρέπει να είναι σε θέση να καλύψουν με επιτυχία όλες τις Δραστηριότητες - Λειτουργίες ενός Γραφείου Γενικού Τουρισμού, όπως αυτές ορίζονται από τον υπ' αριθμόν 393, περί Ιδρύσεως και Λειτουργίας Τουριστικών Γραφείων, Νόμο, καθώς επίσης και από τις συνεχώς αυξανόμενες απαιτήσεις εξειδίκευσης της Τουριστική Αγοράς (πχ.GSA's, HRC's κτλ.).

Ο Απόφοιτος της Ειδικότητος Τουριστικού Πρακτορείου είναι καταρτισμένος και μπορεί να:

1.1 Πληροφορεί για Δρομολόγια και Ναύλους μεταφορικών μέσων, καθώς και τιμές και άλλα χρήσιμα στοιχεία αναφορικά με ξεν/χεία , κρουαζιέρες και κάθε είδους άλλες τουριστικές υπηρεσίες (πχ έκδοση VISA κτλ).

1.2 Κρατά - Εξασφαλίζει θέση, δωμάτιο, συμμετοχή σε μεταφορικά μέσα, ξεν/χεία, κρουαζιέρες, εκδρομές και κάθε είδους άλλες τουριστικές υπηρεσίες.

1.3 Διοργανώνει - Εκδρομές στο εσωτερικό ή εξωτερικό της χώρας με όλα τα διαθέσιμα μέσα καλύπτοντας τις πιθανές ταξιδιωτικές ανάγκες - Συνέδρια - Σεμινάρια - Εκθέσεις στο εσωτερικό ή εξωτερικό ή/ και φροντίζει εναλλακτικά την συμμετοχή (μετάβαση / διαμονή / συμμετοχή) των ενδιαφερομένων - Αποστολές αθλητικού, πολιτιστικού ή άλλου ενδιαφέροντος στο εσωτερικό ή εξωτερικό.

1.4 Νοικιάζει για λογαριασμό των πελατών του μικρά ή μεγάλα σκάφη για θαλάσσιο τουρισμό αλλά και μικρά αεροσκάφη και ελικόπτερα, καθώς και κάθε άλλου είδους μέσα που καλύπτουν τις τουριστικές ανάγκες των πελατών του.

1.5 Αντιπροσωπεύει και Προμηθεύει τουριστικές υπηρεσίες σε άλλους τουριστικούς πράκτορες και εν γένει τουριστικούς επαγγελματίες μέσα από τις ενέργειές του είτε σαν GSA αεροπορικών ή άλλων εταιριών, είτε σαν HRC για λογαριασμό ξεν/χείων του εσωτερικού ή εξωτερικού, είτε και σαν αντιπρόσωπος ξένων Tour Operators ή άλλων παραγωγών τουριστικού προϊόντος.