Στέλεχος Τουρισμού - Υπαίθριων Δραστηριοτήτων
ΤΟΜΕΑΣ : Τουρισμού - Μεταφορών
ΟΜΑΔΑ   : Τουριστικών Υπηρεσιών
Ωρολόγιο Πρόγραμμα Ειδικότητας  |  Ύλη Μαθημάτων  |  Ερωτήσεις Πιστοποίησης
 
Ο κάτοχος Διπλώματος ΙΕΚ στην ειδικότητα «Στέλεχος Τουρισμού Υπαίθριων Δραστηριοτήτων» έχει πιστοποιήσει τις γνώσεις, δεξιότητες και επαγγελματικές στάσεις που τον καθιστούν ικανό να εργαστεί αρχικά ως Βοηθός σχεδιαστή υπαιθρίων προγραμμάτων αναψυχής υπό την καθοδήγηση και επίβλεψη Οδηγών βουνού-ποταμού ή πτυχιούχων ΤΕΦΑΑ, και κατόπιν ως στέλεχος σχεδιάζοντας, υλοποιώντας, συνοδεύοντας-εμψυχώνοντας ομάδες που πραγματοποιούν, στα πλαίσια οργανωμένων τουριστικών προγραμμάτων, δραστηριότητες στην φύση .

Το «Στέλεχος Τουρισμού Υπαιθρίων Δραστηριοτήτων» ενεργεί ως μέλος ομάδας ή αυτόνομα, υπεύθυνα και εμπρόθεσμα και εκτελεί τις ακόλουθες κύριες επαγγελματικές δραστηριότητες :

1. Μεριμνά για την πλήρη κατανόηση και ικανοποίηση των αναγκών του συμμετέχοντος.
2. Έρχεται σε επαφή με τον πελάτη-συμμετέχοντα, εξηγεί υπαίθριες δραστηριότητες και στόχους.
3. Υποστηρίζει στην σχεδίαση του ημερήσιου προγράμματος.
4. Υποστηρίζει στην δημιουργία υποδομής για την υλοποίηση προγραμμάτων
5. Υλοποιεί πρόγραμμα υπαιθρίων δραστηριοτήτων.
6. Αξιολογεί και αναφέρει εκτέλεση προγράμματος.
7. Προτείνει βελτιώσεις στην εκτέλεση αυτού.