Για λόγους διασφάλισης, των προσωπικών δεδομένων των σπουδαστών, οι ανωτέρω σελίδες απαιτούν κωδικό πρόσβασης.
Επικοινωνήστε με τον καθηγητή σας ή τον πρόεδρο του τμήματός σας για να λάβετε κωδικό.

Οι κωδικοί δεν αποστέλλονται ηλεκτρονικά, ούτε δίνονται τηλεφωνικά.
ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΝΤΑΙ ΟΙ ΣΠΟΥΔΑΣΤΕΣ ΝΑ ΜΗΝ ΕΝΟΧΛΟΥΝ ΤΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΓΙΑ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΚΩΔΙΚΩΝ.
Βαθμολογίες Προόδου & Ασκήσεων Εξαμήνου
Βαθμολογίες Τελικών Εξετάσεων Εξαμήνου
Βαθμολογίες Προόδου και Τελικών Εξετάσεων.
Βαθμολογίες Προόδου και Τελικών Εξετάσεων
Interractive Games (Δ' Πρωϊνό) - (Δ' Απογ.)
Εργ. Ανάπτυξης Internet (Β' Πρωϊνό) - (Β' Μεσημ.) - (Γλυφάδα)
Ολοκληρ. Εργ. Αναπτ. Ιστοχώρων (Δ' Πρωϊνό) - (Δ' Απογ.)