Βαθμολογίες Εργασιών NCFE
Για λόγους διασφάλισης, των προσωπικών δεδομένων των σπουδαστών, οι ανωτέρω σελίδες απαιτούν κωδικό πρόσβασης.
Επικοινωνήστε με τον καθηγητή σας ή τον πρόεδρο του τμήματός σας για να λάβετε κωδικό.

Οι κωδικοί δεν αποστέλλονται ηλεκτρονικά, ούτε δίνονται τηλεφωνικά.
ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΝΤΑΙ ΟΙ ΣΠΟΥΔΑΣΤΕΣ ΝΑ ΜΗΝ ΕΝΟΧΛΟΥΝ ΤΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΓΙΑ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΚΩΔΙΚΩΝ.