Ειδικός Ξενοδοχειακής Ψυχαγωγίας
ΤΟΜΕΑΣ : Χρηματοπιστωτικών & Διοικητικών Υπηρεσιών
ΟΜΑΔΑ   : Ξενοδοχειακών Υπηρεσιών
Ωρολόγιο Πρόγραμμα Ειδικότητας  |  Ύλη Μαθημάτων  |  Ερωτήσεις Πιστοποίησης
Ο κάτοχος διπλώματος ΙΕΚ στην ειδικότητα «Ειδικός Ξενοδοχειακής Ψυχαγωγίας» έχει πιστoποιήσει τις γνώσεις, δεξιότητες και επαγγελματικές τάσεις που τον καθιστούν ικανό να εργαστεί σε εξαρτημένες ή μη εργασίες σε ξενοδοχεία τα οποία λειτουργούν καθ’ αυτό σαν Ψυχαγωγικά, έχοντας οργανωμένα παρούσα την Ψυχαγωγία των πελατών τους καθ’ όλο το εικοσιτετράωρο, σε ξενοδοχεία τα οποία κατά περίπτωση Ψυχαγωγούν τους πελάτες τους, σε τουριστικά πρακτορεία τα οποία μέσα στις υπηρεσίες που προσφέρουν συμμετέχουν διάφορες Ψυχαγωγικές δραστηριότητες, στον Ε.Ο.Τ., Δήμους και Κοινότητες που οργανώνουν διάφορες πολιτιστικές εκδηλώσεις.

Ο «Ειδικός Ξενοδοχειακής Ψυχαγωγίας», βάσει της θεωρητικής και κυρίως της τεχνικής του κατάρτισης μπορεί να καλύπτει θέσεις εργασίας του τουριστικού κλάδου που σήμερα καλύπτονται με εισαγόμενους Hotel Animateurs από το εξωτερικό. Στην Ελλάδα λειτουργούν 60 περίπου Hotel - Clubs τα οποία απασχολούν 50 περίπου Animateurs το κάθε ένα. Επίσης πολλά ακόμη Ξενοδοχεία απασχολούν Animateurs ή ενδιαφέρονται να απασχολήσουν. Η Ψυχαγωγία μπορεί να παίξει τεράστιο ρόλο στη ποιοτική αναβάθμιση της Τουριστικής παραγωγής και σ’ αυτή καθεαυτή τη Τουριστική ανάπτυξη, είτε αναφερόμαστε σε μία χώρα, είτε αναφερόμαστε σε μία περιοχή είτε σε μία τουριστική επιχείρηση.

Τα τελευταία χρόνια σ΄ όλο το κόσμο διάφορα μεγάλα ξενοδοχεία αλλάζουν τη λειτουργία τους σε Ηotel - clubs. Τα Τουριστικά πρακτορεία πωλούν εύκολα τα ξενοδοχεία αυτά σε ένα νέο τύπο Τουριστικού πακέτου που ονομάζεται « όλα περιλαμβάνονται». Οι Τουρίστες στην τιμή αυτού του Τουριστικού πακέτου αγοράζουν το ταξίδι, τη διαμονή, το φαγητό που προσφέρεται σε οποιοδήποτε τμήμα του ξενοδοχείου μέσα στο 24ωρο, τα ποτά του 24ώρου, τα αναμνηστικά δώρα που αφορούν σε φωτογραφίες και καλλιτεχνήματα που κατασκευάζουν μόνοι τους, το baby sitting στο mini - club στη περίπτωση που πρόκειται για ζευγάρι με παιδιά, την ιατροφαρμακευτική τους περίθαλψη, την
ασφαλιστική κάλυψη του Τουριστικού ταξιδιού και την κάλυψη κάθε άλλης Τουριστικής ανάγκης. Το κόστος αυτού του πακέτου ακόμη πωλείται σε σχετικά ψηλή τιμή διότι ο ανταγωνισμός είναι χαμηλός. Η ανάγκη λοιπόν για την ύπαρξη animateurs στο μέλλον, είναι ήδη εμφανής.