Ειδικός Ξενοδοχειακών Υπηρεσιών και Τροφοδοσίας
ΤΟΜΕΑΣ : Τουρισμού - Μεταφορών
ΟΜΑΔΑ   : Ξενοδοχειακών Υπηρεσιών
Ωρολόγιο Πρόγραμμα Ειδικότητας  |  Ύλη Μαθημάτων  |  Ερωτήσεις Πιστοποίησης
 
Ο κάτοχος διπλώματος Ι. Ε. Κ. στην ειδικότητα "Ειδικός ξενοδοχειακών υπηρεσιών και τροφοδοσίας" έχει πιστοποιημένες γνώσεις, δεξιότητες και επαγγελματικές στάσεις που τον καθιστούν ικανό να εργασθεί σε κάθε είδους ξενοδοχειακές επιχειρήσεις (ξενοδοχεία, camping, motels, pensions, κέντρα διακοπών κ.λ.π.) και ειδικότερα στα διάφορα τμήματα αυτών, όπως : υποδοχή, θυρωρείο, εστιατόριο, bar, εσωτερικός έλεγχος, τμήμα τροφίμων και ποτών.

Επιπλέον είναι ικανός να απασχοληθεί σε κάθε είδους επισιτιστικές επιχειρήσεις (εστιατόρια, bar, catering, fast food κ λ π ). Επίσης μετά από σχετική εμπειρία, μπορεί να εξελιχθεί σε ανώτερο στέλεχος των ως άνω επιχειρήσεων η και να αναλάβει υπεύθυνα την οργάνωση και διοίκηση μικρών επιχειρήσεων του ως άνω τύπου.

Ακόμη, είναι σε θέση να εργασθεί σε αντίστοιχες ειδικότητες σκαφών αναψυχής και κρουαζιερόπλοιων. Τέλος, ο ειδικός ξενοδοχειακών υπηρεσιών και τροφοδοσίας, μπορεί να εργάζεται με εξαρτημένη σχέση εργασίας η αυτόνομα.

Γενικά, βασιζόμενος στις εντολές εργασίας και λαμβάνοντας υπόψη τις ισχύουσες διατάξεις, την συνήθως ακολουθούμενη πρακτική, ιδιαίτερα της φιλοξενίας, της αποδοτικότητας και της πρόληψης των ατυχημάτων, εκτελεί υπεύθυνα τις ακόλουθες κύριες επαγγελματικές δραστηριότητες :

α. Υποδοχή των πελατών στο ξενοδοχείο και εκτέλεση των σχετικών εργασιών στο θυρωρείο και στην υποδοχή.
β. Προετοιμασία και λοιπές εργασίες στα δωμάτια και στους ορόφους του ξενοδοχείου.
γ. Προμήθεια και διαχείριση του υλικού και των εμπορευμάτων.
δ. Πώληση και σερβίρισμα φαγητών και κρασιών στο εστιατόριο.
ε. Παρασκευή και σερβίρισμα κοκτέιλ και αλκοολούχων η μη ποτών στο Μπαρ.
στ. Οργάνωση και διοίκηση μικρών ξενοδοχειακών - Επισιτιστικών επιχειρήσεων.