Διδακτικοί Στόχοι Ενότητας.

Μετά το πέρας αυτής της ενότητας θα είστε σε θέση να :
1. Εισάγετε δεδομένα σε ένα κελί.

2. Επεξεργάζεστε τα περιεχόμενα ενός κελιού.

3. Διαγράφετε δεδομένα από ένα κελί.

4. Επιλέγετε πολλά κελιά ταυτόχρονα.
Επόμενη
Είσοδος, Επεξεργασία & Διαγραφή.     Σελίδα 1 από 7