Στην ενότητα αυτή θα βρείτε παραπομπές για διάφορες κατηγορίες βοηθημάτων σχετικών με τα Τουριστικά, τα Ξενοδοχειακά, τη Ναυτιλία, Αεροναυτιλία και τις Ναυλώσεις, αλλά και άλλα συναφή θέματα. Οι κατηγορίες έχουν δομηθεί με στόχο την κάλυψη των αναγκών των Σπουδαστών Ι.Ε.Κ., ΕΠΑ.Λ. και ΕΠΑ.Σ. συναφών ειδικοτήτων. Περισσότερα...
Πιο συγκεκριμένα, περιέχονται παραπομπές σε σχολικά εγχειρίδια και βοηθήματα διαφόρων βαθμίδων εκπαίδευσης, σε σημειώσεις και ασκήσεις καθηγητών διαφόρων ιδρυμάτων, αλλά και σε Ελληνικό και Ξενόγλωσσο υλικό Πανεπιστημιακού επιπέδου.

Κατηγορίες : 3Τουριστικά

Βιβλιογραφία σχετική με τα Τουριστικά, τις τουριστικές υποδομές, την ποιότητά τους και την αντιμετώπισή τους ως προϊόν της οικονομίας...


Ξενοδοχειακά

Βιβλιογραφία σχετική με τα Ξενοδοχειακά, τις Ξενοδοχειακές υποδομές, τη Διοίκηση και Διαχείριση Ξενοδοχειακών Μονάδων...

Αεροπορικά / Ναυτιλιακά / Ναύλοι

Βιβλιογραφία σχετική με τις Επίγειες, Θαλάσσιες και Εναέριες Μεταφορές και Ναυλώσεις και τη Νομοθεσία που τις διέπει...