ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2002 - 2003
Λειτουργικά Συστήματα Ι  --  Πρόοδος   --  Τελική Εξέταση
Εισαγωγή στην Πληροφορική Ι --  Πρόοδος  --  Τελική Εξέταση
Δίκτυα Η/Υ Ι  --  Πρόοδος  --  Τελική Εξέταση
Βάσεις Δεδομένων Ι  --  Πρόοδος  --  Τελική Εξέταση
==========================================================
Γλώσσα Προγραμματισμού JAVA --  Πρόοδος  --  Τελική Εξέταση
Διαχείριση Βάσεων Δεδομένων σε Περιβάλλον SQL Server --  Πρόοδος  --  Τελική Εξέταση
Γλώσσες SQL/4GL σε Περιβάλλον ORACLE --  Πρόοδος  --  Τελική Εξέταση
Ι.Ε.Κ.  ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ
Ι.Ε.Κ.  ΕΑΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ
Λειτουργικά Συστήματα Ι  --  Πρόοδος   --  Τελική Εξέταση
Εισαγωγή στην Πληροφορική Ι --  Πρόοδος  --  Τελική Εξέταση
Δίκτυα Η/Υ Ι  --  Πρόοδος  --  Τελική Εξέταση
Βάσεις Δεδομένων Ι  --  Πρόοδος  --  Τελική Εξέταση
Γλώσσα Προγραμματισμού ΙΙ (C/C++)  --  Πρόοδος  --  Τελική Εξέταση
Γλώσσα Προγραμματισμού Visual BASIC  --  Πρόοδος  --  Τελική Εξέταση
==========================================================
Ανάπτυξη Κατανεμημένων Δικτυακών Εφαρμογών σε ORACLE --  Πρόοδος  --  Τελική Εξέταση
Προχωρημένες Τεχνικές Προγραμματισμού στο Διαδίκτυο --  Πρόοδος  --  Τελική Εξέταση
==========================================================
Ανάπτυξη Κατανεμημένων Δικτυακών Εφαρμογών σε ORACLE --  Πρόοδος  --  Τελική Εξέταση
Προχωρημένες Τεχνικές Προγραμματισμού στο Διαδίκτυο --  Πρόοδος  --  Τελική Εξέταση
Ασφάλεια Δεδομένων --  Πρόοδος  --  Τελική Εξέταση