ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2003 - 2004
Ανάπτυξη, Σχεδίαση, Υλοποίηση Εφαρμογών  --  Πρόοδος   --  Τελική Εξέταση
Γλώσσες SQL/4GL σε Περιβάλλον ORACLE --  Πρόοδος  --  Τελική Εξέταση
Διαχείριση Βάσεων Δεδομένων σε Περιβάλλον SQL Server --  Πρόοδος  --  Τελική Εξέταση
Ι.Ε.Κ.  ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ
ΘΕΜΑΤΑ Τ.Ε.Ε.
Λειτουργικά Συστήματα  --  Α' Διαγώνισμα  --  Β' Διαγώνισμα  --  Τελική Εξέταση
Βάσεις Δεδομένων  --  Α' Διαγώνισμα  --  Β' Διαγώνισμα  --  Τελική Εξέταση
Προγραμματισμός Η/Υ  --  Α' Διαγώνισμα  --  Β' Διαγώνισμα  --  Τελική Εξέταση
Υλικό Υπολογιστών  --  Α' Διαγώνισμα  --  Β' Διαγώνισμα  --  Τελική Εξέταση
Συντήρηση Υπολογιστών  --  Α' Διαγώνισμα  --  Β' Διαγώνισμα  --  Τελική Εξέταση
Μετάδοση Δεδομένων & Δίκτυα Η/Υ --  Α' Διαγώνισμα  --  Β' Διαγώνισμα  --  Τελική Εξέταση