ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2006 - 2007
Σχεδίαση Εφαρμογών  --  Πρόοδος   --  Τελική Εξέταση
Τεχνικές Διδασκαλίας Ι  --  Πρόοδος  --  Τελική Εξέταση
Διαχείριση Βάσεων Δεδομένων σε Περιβάλλον SQL Server  --  Πρόοδος  --  Τελική Εξέταση
Ι.Ε.Κ.  ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ
Ι.Ε.Κ.  ΕΑΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ
Τεχνικές Διδασκαλίας ΙΙ --  Πρόοδος   --  Τελική Εξέταση
Γλώσσα Προγραμματισμού C --  Πρόοδος  --  Τελική Εξέταση
ΘΕΜΑΤΑ Τ.Ε.Ε.
Προγραμματισμός Η/Υ  --  Α' Διαγώνισμα  --  Β' Διαγώνισμα  --  Τελική Εξέταση
Βάσεις Δεδομένων  --  Α' Διαγώνισμα  --  Β' Διαγώνισμα  --  Τελική Εξέταση
==============================================================
Προγραμματισμός Η/Υ  --  Α' Διαγώνισμα  --  Β' Διαγώνισμα  --  Τελική Εξέταση
Βάσεις Δεδομένων  --  Α' Διαγώνισμα  --  Β' Διαγώνισμα  --  Τελική Εξέταση
Συντήρηση Υπολογιστών  --  Α' Διαγώνισμα  --  Β' Διαγώνισμα  --  Τελική Εξέταση