ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2007 - 2008
Σχεδίαση Εφαρμογών  --  Πρόοδος   --  Τελική Εξέταση
Τεχνικές Διδασκαλίας Ι  --  Πρόοδος  --  Τελική Εξέταση
Διαχείριση Βάσεων Δεδομένων σε Περιβάλλον SQL Server  --  Πρόοδος  --  Τελική Εξέταση
Ι.Ε.Κ.  ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ
Ι.Ε.Κ.  ΕΑΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ
Τεχνικές Διδασκαλίας ΙΙ --  Πρόοδος   --  Τελική Εξέταση
Μεθοδολογία Ανάπτυξης Εμπορικών Εφαρμογών --  Πρόοδος  --  Τελική Εξέταση
ΘΕΜΑΤΑ Τ.Ε.Ε.
Προγραμματισμός Η/Υ  --  Α' Διαγώνισμα  --  Β' Διαγώνισμα  --  Τελική Εξέταση
Βάσεις Δεδομένων  --  Α' Διαγώνισμα  --  Β' Διαγώνισμα  --  Τελική Εξέταση
Εμπορικές Εφαρμογές  --  Α' Διαγώνισμα  --  Β' Διαγώνισμα  --  Τελική Εξέταση
==============================================================
Τεχνολογία και Ανάπτυξη  --  Α' Διαγώνισμα  --  Β' Διαγώνισμα  --  Τελική Εξέταση
Διεθνείς Οικονομικές & Εμπορικές Σχέσεις  --  Α' Διαγώνισμα  --  Β' Διαγώνισμα  --  Τελική Εξέταση
Αρχές Γενικής Λογιστικής  --  Α' Διαγώνισμα  --  Β' Διαγώνισμα  --  Τελική Εξέταση
Λογιστική Κόστους  --  Α' Διαγώνισμα  --  Β' Διαγώνισμα  --  Τελική Εξέταση
Λογιστικές Εφαρμογές  --  Α' Διαγώνισμα  --  Β' Διαγώνισμα  --  Τελική Εξέταση
Λογιστική Εταιρειών  --  Α' Διαγώνισμα  --  Β' Διαγώνισμα  --  Τελική Εξέταση
Μηχανογραφημένη Λογιστική  --  Α' Διαγώνισμα  --  Β' Διαγώνισμα  --  Τελική Εξέταση