ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 1996 - 1997
Γλώσσα Προγραμματισμού PASCAL  --  Πρόοδος   --  Τελική Εξέταση
Γλώσσα Προγραμματισμού C  --  Πρόοδος  --  Τελική Εξέταση
Προγραμματισμός σε SQL/4GL  --  Πρόοδος  --  Τελική Εξέταση
Ανάπτυξη εφαρμογών σε SQL/4GL  --  Πρόοδος  --  Τελική Εξέταση
Ι.Ε.Κ.  ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ
Ι.Ε.Κ.  ΕΑΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ
Γλώσσα Προγραμματισμού PASCAL  --  Πρόοδος   --  Τελική Εξέταση
Γλώσσα Προγραμματισμού C  --  Πρόοδος  --  Τελική Εξέταση
Προγραμματισμός σε SQL/4GL  --  Πρόοδος  --  Τελική Εξέταση
Ανάπτυξη εφαρμογών σε SQL/4GL  --  Πρόοδος  --  Τελική Εξέταση