ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2011 - 2012
Τεχνικές Συναλλαγών  --  Πρόοδος   --  Τελική Εξέταση
Στατιστική Ι  --  Πρόοδος  --  Τελική Εξέταση
==============================================================
Μηχανογραφημένη Λογιστική ΙΙ  --  Πρόοδος  -- Τελική Εξέταση
Ι.Ε.Κ.  ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ
Ι.Ε.Κ.  ΕΑΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ
ΘΕΜΑΤΑ Τ.Ε.Ε.
Λειτουργικά Συστήματα  --  Α' Διαγώνισμα  --  Β' Διαγώνισμα  --  Τελική Εξέταση
Μηχανογραφημένη Λογιστική  --  Α' Διαγώνισμα  --  Β' Διαγώνισμα  --  Τελική Εξέταση
Προγραμματισμός Η/Υ  --  Α' Διαγώνισμα  --  Β' Διαγώνισμα  --  Τελική Εξέταση
Υλικό Υπολογιστών  --  Α' Διαγώνισμα  --  Β' Διαγώνισμα  --  Τελική Εξέταση
Εφαρμογές Διαδικτύου  --  Α' Διαγώνισμα  --  Β' Διαγώνισμα  --  Τελική Εξέταση
Επεξεργασία Κειμένου  --  Α' Διαγώνισμα  --  Β' Διαγώνισμα  --  Τελική Εξέταση
Λογιστικά Φύλλα  --  Α' Διαγώνισμα  --  Β' Διαγώνισμα  --  Τελική Εξέταση
Σύγχρονο Περιβάλλον Εργασίας  --  Α' Διαγώνισμα  --  Β' Διαγώνισμα  --  Τελική Εξέταση
Πολυμεσικές Εφαρμογές Γραφείου  --  Α' Διαγώνισμα  --  Β' Διαγώνισμα  --  Τελική Εξέταση
Κ.Β.Σ. - Φορολογική Πρακτική  --  Πρόοδος   --  Τελική Εξέταση
Διοίκηση Επιχειρήσεων ΙΙ  --  Πρόοδος  --  Τελική Εξέταση
==============================================================
Προγραμματισμός με LISP και λοιπά βοηθήματα  --  Πρόοδος  -- Τελική Εξέταση