ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2017 - 2018
ΘΕΜΑΤΑ Τ.Ε.Ε.
Λογιστικές Εφαρμογές  --  Α' Διαγώνισμα - Β' Διαγώνισμα - Τελική Εξέταση
Κώδικας Βιβλίων & Στοιχείων  --  Α' Διαγώνισμα - Β' Διαγώνισμα - Τελική Εξέταση
Μηχανογραφημένη Λογιστική  --  Α' Διαγώνισμα - Β' Διαγώνισμα - Τελική Εξέταση
Γενική Λογιστική ΙΙ  --  Α' Διαγώνισμα - Β' Διαγώνισμα - Τελική Εξέταση
Λογιστική Εταιρειών  --  Α' Διαγώνισμα - Β' Διαγώνισμα - Τελική Εξέταση
Ι.Ε.Κ.  ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ
Λειτουργικά Συστήματα Ι --  Πρόοδος - Τελική Εξέταση
Επικοινωνίες Δεδομένων & Τεχνολογίες Internet  --  Πρόοδος - Τελική Εξέταση
Γλώσσα Προγραμματισμού IV  -- Πρόοδος - Τελική Εξέταση
Εργαλεία Κατασκευής Παιχνιδιών Ι --  Πρόοδος - Τελική Εξέταση