ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2004 - 2005
Σχεδίαση Εφαρμογών  --  Πρόοδος   --  Τελική Εξέταση
Γλώσσα Προγραμματισμού SQL/4GL σε Περιβάλλον Oracle--  Πρόοδος  --  Τελική Εξέταση
Διαχείριση Βάσεων Δεδομένων σε Περιβάλλον SQL Server  --  Πρόοδος  --  Τελική Εξέταση
==============================================================
Ανάπτυξη Κατανεμημένων Δικτυακών Εφαρμογών σε Oracle  --  Πρόοδος  -- Τελική Εξέταση
Ασφάλεια Δεδομένων - Επικοινωνιών  --  Πρόοδος  --  Τελική Εξέταση
Μεθοδολογία Ανάπτυξης Εμπορικών Εφαρμογών  --  Πρόοδος  --  Τελική Εξέταση
Ι.Ε.Κ.  ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ
Ι.Ε.Κ.  ΕΑΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ
Γλώσσα Προγραμματισμού Visual BASIC --  Πρόοδος   --  Τελική Εξέταση
Προχωρημένες Τεχνικές Προγραμματισμού Στο Διαδίκτυο --  Πρόοδος  --  Τελική Εξέταση
Γλώσσα Προγραμματισμού JAVA  --  Πρόοδος  -- Τελική Εξέταση
ΘΕΜΑΤΑ Τ.Ε.Ε.
Εισαγωγή στα Λειτουργικά Συστήματα  --  Α' Διαγώνισμα  --  Β' Διαγώνισμα  --  Τελική Εξέταση
Βάσεις Δεδομένων  --  Α' Διαγώνισμα  --  Β' Διαγώνισμα  --  Τελική Εξέταση
Τεχνολογία Πολυμέσων  --  Α' Διαγώνισμα  --  Β' Διαγώνισμα  --  Τελική Εξέταση
Προγραμματισμός Η/Υ  --  Α' Διαγώνισμα  --  Β' Διαγώνισμα  --  Τελική Εξέταση
Τεχνικές Πωλήσεων Πρ. Πληροφορικής  --  Α' Διαγώνισμα  --  Β' Διαγώνισμα  --  Τελική Εξέταση
Ψηφιακή Τεχνολογία  --  Α' Διαγώνισμα  --  Β' Διαγώνισμα  --  Τελική Εξέταση
Ανάπτυξη Εμπορικών Εφαρμογών -- Α' Διαγώνισμα -- Β' Διαγώνισμα -- Τελική Εξέταση