ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2012 - 2013
Γενική Λογιστική Ι  --  Πρόοδος   --  Τελική Εξέταση
Στατιστική Ι  --  Πρόοδος  --  Τελική Εξέταση
==============================================================
Λογιστικές Εφαρμογές Ι  --  Πρόοδος  -- Τελική Εξέταση
Ι.Ε.Κ.  ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ
Ι.Ε.Κ.  ΕΑΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ
ΘΕΜΑΤΑ Τ.Ε.Ε.
Πολυμεσικές Εφαρμογές  --  Α' Διαγώνισμα  --  Β' Διαγώνισμα  --  Τελική Εξέταση
Λογιστικές Εφαρμογές  --  Α' Διαγώνισμα  --  Β' Διαγώνισμα  --  Τελική Εξέταση
Κώδικας Βιβλίων & Στοιχείων  --  Α' Διαγώνισμα  -- Β' Διαγώνισμα  --  Τελική Εξέταση
Οικονομικά Μαθηματικά / Στατιστική  --  Α' Διαγώνισμα  --  Β' Διαγώνισμα  --  Τελική Εξέταση
==============================================================
Επεξεργασία Κειμένου  --  Α' Διαγώνισμα  --  Β' Διαγώνισμα  --  Τελική Εξέταση
Λογιστικά Φύλλα  --  Α' Διαγώνισμα  --  Β' Διαγώνισμα  --  Τελική Εξέταση
Γενική Λογιστική ΙΙ  --  Πρόοδος   --  Τελική Εξέταση
Στατιστική ΙΙ  --  Πρόοδος  --  Τελική Εξέταση
==============================================================
Οργάνωση Γραφείου, Αποθήκη, Αρχείο  --  Πρόοδος  -- Τελική Εξέταση
==============================================================
Βάσεις Δεδομένων Ι  --  Πρόοδος  -- Τελική Εξέταση
Λειτουργικά Περιβάλλοντα ΙΙ  --  Πρόοδος  -- Τελική Εξέταση
Χρήση Η/Υ  --  Πρόοδος  -- Τελική Εξέταση
Μικροεπεξεργαστές  --  Πρόοδος  -- Τελική Εξέταση