ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2005 - 2006
Σχεδίαση Εφαρμογών  --  Πρόοδος   --  Τελική Εξέταση
Τεχνικές Διδασκαλίας Ι  --  Πρόοδος  --  Τελική Εξέταση
Γλώσσες SQL/4GL σε Περιβάλλον Oracle  --  Πρόοδος  --  Τελική Εξέταση
Ι.Ε.Κ.  ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ
Ι.Ε.Κ.  ΕΑΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ
Τεχνικές Διδασκαλίας ΙΙ --  Πρόοδος   --  Τελική Εξέταση
Γλώσσα Προγραμματισμού C --  Πρόοδος  --  Τελική Εξέταση
ΘΕΜΑΤΑ Τ.Ε.Ε.
Τεχνολογία Η/Υ & Λειτουργικά Συστήματα  --  Α' Διαγώνισμα  --  Β' Διαγώνισμα  --  Τελική Εξέταση
Βάσεις Δεδομένων  --  Α' Διαγώνισμα  --  Β' Διαγώνισμα  --  Τελική Εξέταση
Προγραμματισμός Η/Υ  --  Α' Διαγώνισμα  --  Β' Διαγώνισμα  --  Τελική Εξέταση