ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2008 - 2009
ΘΕΜΑΤΑ Τ.Ε.Ε. / ΕΠΑ.Λ.
Οικονομικά Μαθηματικά - Στατιστική  --  Α' Διαγώνισμα  --  Β' Διαγώνισμα  --  Τελική Εξέταση
Τουριστική Οικονομία  --  Α' Διαγώνισμα  --  Β' Διαγώνισμα  --  Τελική Εξέταση
Τουριστικό Μάρκετινγκ  --  Α' Διαγώνισμα  --  Β' Διαγώνισμα  --  Τελική Εξέταση
Λειτουργία Ξενοδοχειακών Μονάδων  --  Α' Διαγώνισμα  --  Β' Διαγώνισμα  --  Τελική Εξέταση
Λειτ. Τουρ. Γραφείων, Ναύλοι, Πακέτα  --  Α' Διαγώνισμα  --  Β' Διαγώνισμα  --  Τελική Εξέταση
Εφαρμογές Η/Υ στον Τουρισμό  --  Α' Διαγώνισμα  --  Β' Διαγώνισμα  --  Τελική Εξέταση