ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2010 - 2011
Λογιστικά Φύλλα  --  Πρόοδος   --  Τελική Εξέταση
Λογιστική Κόστους Ι  --  Πρόοδος  --  Τελική Εξέταση
Ι.Ε.Κ.  ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ
Ι.Ε.Κ.  ΕΑΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ
Λογιστικά Φύλλα  --  Πρόοδος   --  Τελική Εξέταση
Λογιστική Κόστους ΙΙ  --  Πρόοδος  --  Τελική Εξέταση
ΘΕΜΑΤΑ Τ.Ε.Ε.
Προγραμματισμός Η/Υ  --  Α' Διαγώνισμα  --  Β' Διαγώνισμα  --  Τελική Εξέταση
Εφαρμογές Πολυμέσων  --  Α' Διαγώνισμα  --  Β' Διαγώνισμα  --  Τελική Εξέταση
Υλικό Υπολογιστών  --  Α' Διαγώνισμα  --  Β' Διαγώνισμα  --  Τελική Εξέταση
Λειτουργικά Συστήματα  --  Α' Διαγώνισμα  --  Β' Διαγώνισμα  --  Τελική Εξέταση
Σύγχρονο Περιβάλλον Εργασίας  --  Α' Διαγώνισμα  --  Β' Διαγώνισμα  --  Τελική Εξέταση
Εφαρμογές Διαδικτύου  --  Α' Διαγώνισμα  --  Β' Διαγώνισμα  --  Τελική Εξέταση
Προχ. Τεχνικές σε Προγρ. Γραφείου  --  Α' Διαγώνισμα  --  Β' Διαγώνισμα  --  Τελική Εξέταση