ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2016 - 2017
ΘΕΜΑΤΑ Τ.Ε.Ε.
Λογιστικές Εφαρμογές  --  Α' Διαγώνισμα - Β' Διαγώνισμα - Τελική Εξέταση
Κώδικας Βιβλίων & Στοιχείων  --  Α' Διαγώνισμα - Β' Διαγώνισμα - Τελική Εξέταση
Μηχανογραφημένη Λογιστική  --  Α' Διαγώνισμα - Β' Διαγώνισμα - Τελική Εξέταση
Γενική Λογιστική ΙΙ  --  Α' Διαγώνισμα - Β' Διαγώνισμα - Τελική Εξέταση
Λογιστική Εταιρειών  --  Α' Διαγώνισμα - Β' Διαγώνισμα - Τελική Εξέταση
Ι.Ε.Κ.  ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ
Αρχιτεκτονική Υπολογιστών Ι  --  Πρόοδος - Τελική Εξέταση
Λειτουργικά Συστήματα Ι --  Πρόοδος - Τελική Εξέταση
Επικοινωνίες Δεδομένων & Τεχνολογίες Internet  --  Πρόοδος - Τελική Εξέταση
Γλώσσα Προγραμματισμού IV  -- Πρόοδος - Τελική Εξέταση
Βάσεις Δεδομένων ΙI  -- Πρόοδος - Τελική Εξέταση
Εργαλεία Κατασκευής Παιχνιδιών Ι --  Πρόοδος - Τελική Εξέταση
Ι.Ε.Κ.  ΕΑΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ
Εργαλεία Ανάπτυξης Εφαρμογών Internet  --  Πρόοδος - Τελική Εξέταση
Λειτουργικά Συστήματα ΙΙ --  Πρόοδος - Τελική Εξέταση
Ανάπτ. Διαδρ. Παιχν. σε Περιβάλλον Μικροσυσκευών & Η/Υ --  Πρόοδος - Τελική Εξέταση
Εργαλεία Κατασκευής Παιχνιδιών ΙΙ  -- Πρόοδος - Τελική Εξέταση
Πολυμεσικά Εργαλεία Κατασκευής Παιχνιδιών  -- Πρόοδος - Τελική Εξέταση
Γλώσσα Προγραμματισμού IV (OpenGL) --  Πρόοδος - Τελική Εξέταση
Γλώσσα Προγραμματισμού IV (Προγραμματισμός Γραφικών) --  Πρόοδος - Τελική Εξέταση
Ολοκληρωμένα Εργαλεία Ανάπτυξης Ιστοχώρων --  Πρόοδος - Τελική Εξέταση