ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2014 - 2015
Ι.Ε.Κ.  ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ
ΘΕΜΑΤΑ Τ.Ε.Ε.
Γλώσσα Προγραμματισμού V (C++)  --  Πρόοδος - Τελική Εξέταση
Γλώσσα Προγραμματισμού VI (OpenGL) --  Πρόοδος - Τελική Εξέταση
Γλώσσα Προγραμματισμού ΙΙΙ (C)  --  Πρόοδος - Τελική Εξέταση
Δίκτυα Η/Υ ΙΙ  -- Πρόοδος - Τελική Εξέταση
Βάσεις Δεδομένων ΙΙ  -- Πρόοδος - Τελική Εξέταση
Επικοινωνίες Δεδομένων & Τεχνολογίες Internet --  Πρόοδος - Τελική Εξέταση
Επεξεργασία Κειμένου  --  Α' Διαγώνισμα - Β' Διαγώνισμα - Τελική Εξέταση
Λογιστικές Εφαρμογές  --  Α' Διαγώνισμα - Β' Διαγώνισμα - Τελική Εξέταση
Κώδικας Βιβλίων & Στοιχείων  --  Α' Διαγώνισμα - Β' Διαγώνισμα - Τελική Εξέταση
Μηχανογραφημένη Λογιστική  --  Α' Διαγώνισμα - Β' Διαγώνισμα - Τελική Εξέταση
Οικονομικά Μαθηματικά / Στατιστική  --  Α' Διαγώνισμα - Β' Διαγώνισμα - Τελική Εξέταση
Γενική Λογιστική ΙΙ  --  Α' Διαγώνισμα - Β' Διαγώνισμα - Τελική Εξέταση
Λογιστική Εταιρειών  --  Α' Διαγώνισμα - Β' Διαγώνισμα - Τελική Εξέταση
Ι.Ε.Κ.  ΕΑΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ
Έργαλεία Ανάπτυξης  Εφαρμογών Internet --  Πρόοδος - Τελική Εξέταση
Ολοκληρωμένα Εργαλεία Ανάπτυξης Ιστοχώρων --  Πρόοδος - Τελική Εξέταση
Ανάπτυξη Διαδραστικών Παιχνιδιών   --  Πρόοδος - Τελική Εξέταση
Εργαλεία Κατασκευής Παιχνιδιών  -- Πρόοδος - Τελική Εξέταση
Βάσεις Δεδομένων Ι  -- Πρόοδος - Τελική Εξέταση