ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2015 - 2016
Ι.Ε.Κ.  ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ
ΘΕΜΑΤΑ Τ.Ε.Ε.
Αρχιτεκτονική Υπολογιστών ΙΙ  --  Πρόοδος - Τελική Εξέταση
Εργαλεία Ανάπτυξης Εφαρμογών Internet --  Πρόοδος - Τελική Εξέταση
Γλώσσα Προγραμματισμού ΙΙΙ (Visual Basic)  --  Πρόοδος - Τελική Εξέταση
Γλώσσα Προγραμματισμού IV  -- Πρόοδος - Τελική Εξέταση
Βάσεις Δεδομένων ΙΙ  -- Πρόοδος - Τελική Εξέταση
Επικοινωνίες Δεδομένων & Τεχνολογίες Internet --  Πρόοδος - Τελική Εξέταση
Λειτουργικά Συστήματα Ι --  Πρόοδος - Τελική Εξέταση
Λειτουργικά Συστήματα ΙΙ --  Πρόοδος - Τελική Εξέταση
Εγκατάσταση Δικτύων - Δομημένη Καλωδίωση --  Πρόοδος - Τελική Εξέταση
=====================================================================
Πρακτική Εφαρμογή στην Ειδικότητα --  Πρόοδος - Τελική Εξέταση
Λογιστικές Εφαρμογές  --  Α' Διαγώνισμα - Β' Διαγώνισμα - Τελική Εξέταση
Κώδικας Βιβλίων & Στοιχείων  --  Α' Διαγώνισμα - Β' Διαγώνισμα - Τελική Εξέταση
Μηχανογραφημένη Λογιστική  --  Α' Διαγώνισμα - Β' Διαγώνισμα - Τελική Εξέταση
Γενική Λογιστική ΙΙ  --  Α' Διαγώνισμα - Β' Διαγώνισμα - Τελική Εξέταση
Λογιστική Εταιρειών  --  Α' Διαγώνισμα - Β' Διαγώνισμα - Τελική Εξέταση
Ι.Ε.Κ.  ΕΑΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ
Γλώσσα Προγραμματισμού IV (PHP) --  Πρόοδος - Τελική Εξέταση
Ολοκληρωμένα Εργαλεία Ανάπτυξης Ιστοχώρων --  Πρόοδος - Τελική Εξέταση
Εργαλεία Κατασκευής Παιχνιδιών  --  Πρόοδος - Τελική Εξέταση
Πολυμεσικά Εργαλεία Κατασκευής Παιχνιδιών  -- Πρόοδος - Τελική Εξέταση
Βάσεις Δεδομένων ΙΙΙ  -- Πρόοδος - Τελική Εξέταση
Γλώσσα Προγραμματισμού V (Client Server σε Περιβ. RDBMS) --  Πρόοδος - Τελική Εξέταση
Λειτουργικά Συστήματα ΙΙ --  Πρόοδος - Τελική Εξέταση
=====================================================================
Πρακτική Εφαρμογή στην Ειδικότητα --  Πρόοδος - Τελική Εξέταση