ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2013 - 2014
Διοίκηση Προσωπικού  --  Πρόοδος   --  Τελική Εξέταση
==============================================================
Βάσεις Δεδομένων Ι  --  Πρόοδος  -- Τελική Εξέταση
Βάσεις Δεδομένων ΙΙ  --  Πρόοδος  -- Τελική Εξέταση
Τεχνολογία Λογισμικού  --  Πρόοδος  -- Τελική Εξέταση
Λειτουργικά Συστήματα Ι  --  Πρόοδος  -- Τελική Εξέταση
Λειτουργικά Περιβάλλοντα Ι  --  Πρόοδος  -- Τελική Εξέταση
Επικοινωνίες Δεδομένων & Τεχνολογίες Internet --  Πρόοδος  -- Τελική Εξέταση
Δίκτυα Η/Υ ΙΙ  --  Πρόοδος  -- Τελική Εξέταση
Ι.Ε.Κ.  ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ
ΘΕΜΑΤΑ Τ.Ε.Ε.
Επεξεργασία Κειμένου  --  Α' Διαγώνισμα  -- Β' Διαγώνισμα  --  Τελική Εξέταση
Λογιστικές Εφαρμογές  --  Α' Διαγώνισμα  -- Β' Διαγώνισμα  --  Τελική Εξέταση
Κώδικας Βιβλίων & Στοιχείων  --  Α' Διαγώνισμα  -- Β' Διαγώνισμα  --  Τελική Εξέταση
Λογιστικά Φύλλα  --  Α' Διαγώνισμα  --  Β' Διαγώνισμα  --  Τελική Εξέταση
Μηχανογραφημένη Λογιστική  --  Α' Διαγώνισμα  --  Β' Διαγώνισμα  --  Τελική Εξέταση
==============================================================
Επεξεργασία Κειμένου  --  Α' Διαγώνισμα  --  Β' Διαγώνισμα  --  Τελική Εξέταση
Λογιστικά Φύλλα  --  Α' Διαγώνισμα  --  Β' Διαγώνισμα  --  Τελική Εξέταση
Σύγχρονο Περιβάλλον Γραφείου  --  Α' Διαγώνισμα  --  Β' Διαγώνισμα  --  Τελική Εξέταση
Ι.Ε.Κ.  ΕΑΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ
Λογιστικά Φύλλα  --  Πρόοδος   --  Τελική Εξέταση
==============================================================
Βάσεις Δεδομένων ΙΙΙ  --  Πρόοδος  -- Τελική Εξέταση
Γλώσσα Προγραμματισμού IV  (OpenGL)--  Πρόοδος  -- Τελική Εξέταση
Γλώσσα Προγραμματισμού V (PHP)  --  Πρόοδος  -- Τελική Εξέταση
Γλώσσα Προγραμματισμού VI - (Client/Server)  --  Πρόοδος  -- Τελική Εξέταση
Εργαλεία Κατασκευής Παιχνιδιών  --  Πρόοδος  -- Τελική Εξέταση
Λειτουργικά Περιβάλλοντα ΙΙ--  Πρόοδος  -- Τελική Εξέταση
Λειτουργικά Συστήματα ΙΙ (Πρωϊνό)  --  Πρόοδος  -- Τελική Εξέταση
Λειτουργικά Συστήματα ΙΙ (Απογευματινό)  --  Πρόοδος  -- Τελική Εξέταση